Nejčastěji požadované podklady:

výpis z katastru nemovitostí ( list vlastnictví )

kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy

nabývací titul (kupní nebo darovací smlouva, zápis o

   dědictví)

nájemní smlouva na byty a nebytové prostory

projektová dokumentace a fotodokumentace

stavební povolení, kolaudační rozhodnutí

 

Oceňování a odhady nemovitostí
Provádím oceňování všech druhů nemovitostí dle platných cenových předpisů, stanovení jejich obvyklých cen, ocenění položkovým rozpočtem stavebních prací.

Kontakty:
Staré Jesenčany 94
   530 02 Pardubice

IČ: 744 24 301

tel.: 607 506 159

e-mail: kolarova@odhadnem.cz

● IDDS: ckdz3yu

Ing. Petra Kolářová
  Soudní znalec pro obor ekonomika
                  - odvětví ceny a odhady 
                  - specializace - nemovitosti

                                       - rozpočty stavebních prací

  Držitelka koncese pro oceňování majetku pro věci nemovité

 ▪ Certifikovaný odhadce

      

Nabízím Vám:

Ocenění nemovitostí pro daňové řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení, soudní řízení, banky (pro potřeby zajištění hypotéčních úvěrů).

Zpracování rozpočtů stavebních prací pro výběrová řízení a soudní řízení

 

Bytová jednotka 1.500,- Kč
Rodinný dům 3.000,- Kč
Garáž 1.200,- Kč
Rekreační chata 2.000,- Kč
Pozemky (jedna pozemková parcela) 1.000,- Kč

Cena znaleckých posudků pro daňové řízení:

 

 

 

 

 

Níže uvedené ceny jsou orientační. Cena odhadů závisí na složitosti zhotovení posudku, na rozsahu předaných podkladů a termínu vyhotovení.
● Od 1.1.2014 je uznatelným výdajem odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu.

  

  

© Stavkoldesign 2012 | Petra Kolářová Ing. - odhadnem.cz | Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, tel.: 466 566 845, 607 506 159 | kolarova@odhadnem.cz